AG Insurance

Cataractoperaties in extramuraal oogcentrum – AG Insurance

PDF

Hoe honoraria extramurale cataractingreep aanrekenen aan patiënt verzekerd bij AG Insurance

PDF

Honorariumnota EZ 12-11-04

PDF

Honorariumnota MF 12-11-04

PDF

AXA – Inter Partner Assistance

Cataractoperatie in een extramuraal centrum: tussenkomst van AXA Belgium en Inter Partner Assistance

PDF

Hoe honoraria extramurale oogingreep aanrekenen aan patiënt verzekerd bij AXA en Inter Partner Assistance

PDF

Honorariumnota EZ 13-01-31

PDF

Honorariumnota MF 13-01-31

PDF

Honorariumnota ablatio 13-01-31

PDF

Honorariumnota blepharoplastie 13-01-31

PDF

Honorariumnota Ectropion/Entropion 13-01-31

PDF

Honorariumnota Iridectomie 13-01-31

PDF

Honorariumnota Ptosisingreep 13-01-31

PDF

Honorariumnota Trabeculectomie 13-01-31

PDF

Honorariumnota Vitrectomie 13-01-31

PDF

Overeenkomst extramuraal AXA

PDF

AXA procedure

PDF

DKV

Bijkomende instructies honorariumnota DKV 01-01-2013

PDF

Honorariumnota

PDF

Akkoord DKV

PDF

Info verzekering

PDF

Persbericht

PDF

Overeenkomst betreffende de extramurale oogheelkunde

PDF

Hoe honoraria extramurale cataractingreep aanrekenen aan patiënt verzekerd bij DKV

PDF

Toetredingsformulier voor oogartsen

PDF

Toestemmingsformulier honorarium enkelzicht cataractoperatie extramuraal voor DKV verzekerde

PDF

Toestemmingsformulier honorarium dubbelzicht cataractoperatie extramuraal voor DKV verzekerde

PDF

Ethieksessie zaterdag 22 februari 2014 te KnokkeExtramural Eye Surgery – Guidelines for Reimbursement

PDF

Overeenkomst betreffende keratoconus behandelingen

PDF

Honorariumnota CXL DKV

PDF

DKV overeenkomst en terugbetalingen

PDF

DKV opmerkingen

PDF

DKVExtramurale Verzekeringstussenkomsten

PDF

Lijst gecertifieerde centra mei Lijst gecertifieerde centra mei

PDF

Ethias

Brief aan de patiënten

PDF

Aangifte oogheelkunde (pdf)

PDF

Aangifte oogheelkunde (word)

PDF

Afspraken werkgroep extramurale oogheelkunde Ethias

PDF

Hoe honoraria aanrekenen aan patiënt via Ethias

PDF

Lege honorarium nota.

PDF

Allianz

Aanvraag Allianz

PDF

Allianz

PDF

Van Breda

Hoe honorarium extramuraal aanrekenen Van Breda

PDF

KBC

KBC hoe honararium aanrekenen KBC hoe honararium aanrekenen

PDF

Partena

Instructies Partena Instructies Partena

PDF

Honorariumnota Partena Honorariumnota Partena

PDF

Informed Consent Informed Consent

PDF