CHARTER VAN SAMENWERKING TUSSEN OFTALMOLOGEN EN ENDOCRINOLOGENCharter van samenwerking endocrinologen en oftalmologen omtrent diabetes opvolging patiënten.

 

De Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de endocrino-diabetologie (BSED) en het Oftalmologisch Syndicaat (SOOS), na  overleg met de BRS, Belgian Retina Society, hebben om de oftalmologische opvolging van de diabetes mellitus patiënten te stroomlijnen het charter hieronder afgesloten.

In het kader van de zorgen aan diabetes patiënten is het noodzakelijk om de status van de ogen op te volgen ter voorkoming van visusverlies of blindheid door diabetes mellitus, dit volgens de actueel geldende wetenschappelijke richtlijnen.

Medisch gezien is het nodig dat er minstens om de twee jaar een volledig oogonderzoek wordt uitgevoerd. De diabetes patiënten kunnen gevoeliger zijn voor meerdere oogafwijkingen, bijvoorbeeld  refractieschommelingen, oogdruk, etc. Een jaarlijkse evaluatie van de fundus (bv enkel fundusfoto) is vereist, niet nodig terug een volledig oogonderzoek uit te voeren.

Lees het charter in detail na: bijlage: CHARTER VAN SAMENWERKING TUSSEN OFTALMOLOGEN EN ENDOCRINOLOGEN

Het charter is vrijblijvend: elke oftalmoloog (lid of geen lid van het Oogartsensyndicaat SOOS) kan op elk moment op vrijwillige basis dit charter onderschrijven. Zij kunnen eveneens op elk moment beslissen om uit dit charter te treden.

De endocrinologen en huisartsen kunnen deze lijst van oftalmologen als basis gebruiken om de patiënten op neutrale wijze door te sturen naar een oftalmoloog en zullen daarbij de vrije keuze van de patiënt respecteren.

 

Belangrijk:

1. Deze screening is enkel en alleen gericht op diabetische retinopathie. Dit kan dus is geen geen geval gebruikt worden als een diabeet bijvoorbeeld komt voor een second opinion bril aanpassing.

2. Elke oogarts organiseert de screening naar eigen inzicht. Een ‘volledig jaarlijks onderzoek’ kan impliceren dat het in het ene jaar via een fundusfoto verloopt, en het andere jaar een volledig oogonderzoek.  Het is telkenmale de oogarts die beslist obv het klinisch onderzoek welk type oogonderzoek nodig is het volgende jaar

Indien u zich wenst in te schrijven, kan je hier verder gaan.