Geachte Collega,

Al verscheidene jaren bieden de organisaties die onze beroepsbelangen behartigen u een gegroepeerd lidgeld aan.

Onderaan deze bladzijde vindt u enkele recente pers artikels.

Het SOOS en de BBO hebben als missie ons beroep te verdedigen en te onderhandelen met het RIZIV en de politieke verantwoordelijken. Daarnaast houden ze nauw contact met alle oogartsen. Het SOOS verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en praktische raadgevingen, uw faxen en mails worden beantwoord en maandelijks is er een open vergadering waarop professionele problemen besproken worden. Op de vernieuwde website vindt u de verslagen van vroegere vergaderingen en de actuele RIZIV-tarieven.

De Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen (BBO) is een onderdeel van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten (VBS). Zij beschikken over juristen die ons en u kunnen bijstaan.

  • Teken geen contracten met instellingen zonder de BBO of het VBS te raadplegen!
  • Laat geen controle van het RIZIV plaatsvinden zonder eerst het VBS te informeren.
  • Stuur de brieven van een boze advocaat of instelling naar de BBO, u geniet van gratis juridisch  advies.

Het BVAS, het belangrijkste artsensyndicaat, verdedigt al jaren de legitieme belangen van de geneesheren en heeft in de politieke wereld de reputatie een harde onderhandelaar te zijn.

In de voorgestelde package zitten de lidgelden van al deze organisaties. Het grote voordeel is dat u maar één bedrag hoeft te betalen op één rekeningnummer en minder betaalt dan de afzonderlijke ledenbijdragen bij elkaar geteld.

Ook uw lidmaatschap is belangrijk, iedereen telt! Probeer zoveel mogelijk twijfelende collega’s te overtuigen om lid te worden of het te blijven. Het gaat hier om daadwerkelijke solidariteit, die cruciaal is om het representatieve karakter van onze beroepsorganisaties te rechtvaardigen en ons de kans te geven om ons vak te verdedigen tegen tegenstanders die zich steeds agressiever opstellen t.o.v. het artsenkorps en de oogartsen in het bijzonder.

Team SOOS