1. Persoonsgegevens in het bezit van SOOS

Volgende gegevens kunnen op veschillende manieren verzameld en verwerkt worden:

  • Identificatie en contactinformatie: naam, voornaam, adres, taal, e-mail,…
  • Inloggegevens: gebruikersnaam, e-mail, (geëncrypteerd) wachtwoord.
  • Betalingen: overschrijvingen die in uw naam aan SOOS worden gemaakt.

SOOS verstrekt geen gegevens aan derden.

2. Verwerking van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

  • Betalingen worden verwerkt om je gebruikersaccount actief te maken voor het betaaljaar.

3. Delen van persoonsgegevens door SOOS

SOOS deelt nooit persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor door u uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

4. Uw rechten

U heeft ten allen tijde recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die SOOS van u bezit.

U heeft ten allen tijde recht op het laten verwijderen van je persoonsgegevens.

Om dit te doen, stuur je een mail naar soos@telenet.be of secrsoos.bbo.upbmo@gmail.com