1. Persoonsgegevens in het bezit van SOOS

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren verzameld en verwerkt worden:

  • Identificatie en contactinformatie: naam, voornaam, adres, taal, e-mail,…
  • Inloggegevens: gebruikersnaam, e-mail, (geëncrypteerd) wachtwoord.
  • Betalingen: overschrijvingen die in uw naam aan SOOS worden gemaakt.

SOOS verstrekt geen gegevens aan derden.

2. Verwerking van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

  • Betalingen worden verwerkt om je gebruikersaccount actief te maken voor het betaaljaar.

3. Delen van persoonsgegevens door SOOS

SOOS deelt nooit persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor door u uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

4. Uw rechten

U heeft ten allen tijde recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die SOOS van u bezit.

U heeft ten allen tijde recht op het laten verwijderen van je persoonsgegevens.

Om dit te doen, stuur je een mail naar soos@telenet.be of secrsoos.bbo.upbmo@gmail.com

5. De SOOS website

De informatie op deze website is afkomstig van SOOS.

Uw syndicaat doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo actueel, toegankelijk, correct en volledig mogelijk is en blijft. Het kan echter voorvallen dat bepaalde informatie ongewild onvolledig en/of fout is. In geval van onvolledige en/of foute informatie, zal SOOS alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de eventuele correcties aan te brengen. Als u fouten opmerkt, gelieve contact op te nemen met ons, zodat we ze zo snel mogelijk kunnen corrigeren.
Om dit te doen, stuur je een mail naar soos@telenet.be of secrsoos.bbo.upbmo@gmail.com

SOOS kan de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen, wijzigen, corrigeren of verwijderen.

SOOS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die voortvloeit door gebruik van de informatie op onze site.

6. Links en sites van derden

De website van SOOS kan mogelijk links bevatten naar sites en/of internetpagina’s van derden.
SOOS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hier uit voortvloeit.
Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen bovendien geen rechten worden ontleend.

SOOS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van websites die naar SOOS verwijzen.