Werkgroep Extramurale oogheelkunde / Groupe de travaille de la chirurgie Extramurale Ophtalmologique

Vereniging ondersteund door BBO, BSCRS en SOOS / Union soutenue par UPBMO, BSCRS et SOOS

Gentsesteenweg 109
8500 Kortrijk
+32 (0)56 25 81 91
extramuros.be@gmail.com
www.soos.be

Vanaf 1 januari 2014 werd gestart met een aparte ledenbijdrage voor collega’s die verder wensen te genieten van de voordelen van de Werkgroep Extramurale Oogheelkunde. Als lid van de Werkgroep Extramurale Oogheelkunde verkrijgt u een tussenkomst voor verschillende ingrepen van sommige verzekeringsmaatschappijen Ethias, DKV, Axa, AG, Amma, Van Breda, Partena en Allianz. Eveneens biedt het de mogelijkheid om voor de extramurale oogchirurg om zich in orde te brengen met de burgerlijke aansprakelijkheid. Om van dit voordeel te kunnen blijven genieten, moet u lid zijn van de 3 samenwerkende oogartssyndicaten: dus de BBO/UPBMO en de SOOS ( samen in de package) en ook de BSCRS (aparte uitnodiging door BSCRS verzorgd) .

Dankzij de vele werkuren en inspanningen van de verantwoordelijken van de werkgroep is de extramurale sterk gegroeid en ook om de administratieve kosten te dekken vragen wij het aanvullend lidgeld van 170 euro per arts. Bovendien is het obligaat om uw plaats op de lijst van gecertificeerde oogcentra te verzekeren. Dit tarief blijft onveranderd ondanks de crisistijd.

Momenteel zijn wij bezig met SOOS en de Werkgroep Extramurale oogheelkunde om de website te verbeteren en actualiseren.
Één belangrijk punt hiervan zou zijn om voor het Extramurale deel, de verzekeringsdocumenten te dynamiseren.
Dit om de administratieve rondslomp voor extramurale oogchirurgie voor de oftalmoloog te vereenvoudigen.
Zoals reeds gemeld is er dit jaar dus een extra bijdrage van 160 euro te betalen.

De lijst van gecertifieerde oogcentra wordt gepubliceerd op de vernieuwde SOOS website, waar u ook een trimesteriële nieuwsbrief kan vinden met de belangrijkste wijzigingen in ons vakgebied alsook de nodige informatie en documenten inzake extramurale ingrepen.

De bijdrage van in totaal 330 euro dient betaald te worden voor 31 december 2022 via uw visa of paypal, af te handelen via de website van het SOOS

Voor bijkomende informatie of vragen kan u steeds terecht op extramuros.be@gmail.com.